Ridhusbygge 2023


Med en långsiktig plan att utveckla verksamheten har vi, tillsammans med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutvecklingen, byggt ridhus. Syftet med investeringen är öka utbudet tjänster till våra kunder, samt öka kunskap inom ridning.